ТЕСТ: Дали може да ги пронајдете двете сокриени лица на цртежот?

Проверете ги вашите способности за забележување и на најсокриените детали. На следниот креативен цртеж, на кој е претставен човек, се сокриени две лица. Токму ваша задача е да се обидете да ги пронајдете истите. Дали успеавте?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.