ТЕСТ: Дали може да го пронајдете сокриениот човек на фотографијата, за 5 секунди?

Проверете ја вашата способност за брзо забележување на деталите. Внимателно погледнете ја следната фотографија и обидете се за 5 секунди да го пронајдете сокриениот човек. Дали успеавте?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.