ТЕСТ: Дали може да го пронајдете сокриеното лице за 5 секунди?

Проверете ја вашата способност за брзо забележување на деталите. Внимателно погледнете ја следната фотографија и обидете се за што е можно пократко време да го пронајдете сокриеното лице меѓу лисјата. Дали успеавте?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.