ТЕСТ: Дали може да ја пронајдете мачката на фотографијата за 10 секунди?

Внимателно погледнете ја следната фотографија и обидете се за брзо време да ја пронајдете мачката која вешто се сокрила. Дали успеавте?