ТЕСТ: Додадете една линија за да ја направите равенката точна

Додадете една линија за да ја направите равенката точна. Дали успеавте?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.