ТЕСТ: Како може овој човек да побегне за успешно да се спаси?

Човекот успешно ќе се спаси ако го избере четвртиот излез, само е потребно да почека Сонцето да се сокрие и да дојде ноќта.