ТЕСТ: Кое семејство е богато?

Внимателно погледнете ја следната фотографијата, добро размислете и обидете се да откриете кое од двете семејства е богато, а кое сиромашно. Дали успеавте?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.