ТЕСТ: Кој излез треба затвореникот да го избере за да избега?

Бомбата ќе експлодира за 5 минути, а потоа затвореникот може да го искористи тој излез т.е вториот излез.