ТЕСТ: Кој лифт е побезбеден?

Убиецот би доаѓал од долу.