ТЕСТ: Која фигура треба да го замени прашалникот?

Внимателно погледнете ја следната фотографија, добро размислете, а потоа обидете се да откриете т.е да одговорите на прашањето која фигура треба да го замени прашалникот?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.