ТЕСТ: Којa клучалка одговара на клучот?

Започнете го денот со овој уникатен тест. Внимателно погледнете ја следната фотографија, добро размислете, а потоа обидете се да го пронајдете точниот одговор на прашањето, која клучалка одговара на клучот? Дали успеавте?

Точното решние може да го пронајдете на следната страна.