ТЕСТ: Колку броеви гледате на фотографијата?

На фотографијата постојат вкупно 6 броеви.