Тест на интелигенција: Колку квадрати гледате на сликата (кликнeтe за решението)

На прв поглед изгледа прилично едноставно, треба да изброите колку квадрати има на сликата. Но, дали е навистина лесно како што мислите?

Велат дека над 90 проценти од луѓето неправилно одговараат на овој тест. Обидете се да претпоставите кој е конечниот број пред да продолжите со точниот одговор на следната страница.