Тест на интелигенција: Колку квадрати гледате на сликата (кликнeтe за решението)

Точниот одговор е 40. Еве ги сите квадрати: