ТЕСТ: Наострете ги вашите вештини за набудување со овие 15 слики

Тестирањето на вашите вештини може да биде интригантно и забавно, особено кога предизвикот ви се чини полесен отколку што навистина е на прв поглед.

Некои слики едноставно треба да ги погледнете повеќе од двапати за да сфатите за што станува збор. Одговорете на дадените предизвици и проверете колку е голема вашата моќ за набљудување.

1. Колку носорози гледате на сликата подолу?

2. Колку дабари гледате на сликата подолу?

3. Колку зајаци гледате на сликата?

4. Колку мечки гледате на сликата?

5. Колку фламинга гледате на сликата подолу?

6. Колку тигри гледате на сликата подолу?

7. Колку слонови гледате на сликата подолу?

8. Колку камили гледате на сликата подолу?

9. Колку нилски коњи гледате на сликата подолу?

10. Колку творови гледате на сликата подолу?

11. Колку делфини гледате на сликата подолу?

12. Колку свињи гледате на сликата подолу?

13. Колку магариња гледате на сликата подолу?

14. Колку китови гледате на сликата подолу?

15. Колку горила гледате на сликата подолу?