Тест: Погодете ги филмовите што се кријат во овие криптички емотикони

Некои филмови имаат начин да останат во нашата меморија засекогаш – поради целокупниот заплет, сцена, па дури и музиката или сценографијата. Но, дали сте во состојба да препознаете филм само со гледање емотикони? Тука тие можат да ги претставуваат името, ликовите или некој дел од приказната.