ТЕСТ: Што е погрешно на оваа фотографија?

Внимателно погледнете ја следната фотографија, добро размислете и за што е можно пократко време обидете се да ја пронајдете грешката на истата. Дали успеавте?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.