ТЕСТ за вид: Кој број се наоѓа на фотографијата?

На фотографијата се наоѓа бројот 571.