Тестирајте го вашиот вид со пронаоѓање на скриените форми на овие 6 слики

Кога ги напрегаме очите да најдеме нешто, го тераме и нашиот мозок да работи. Ова е секогаш добро и корисно за нашиот мозок, на кој им треба постојана пракса. На крајот на краиштата, мозокот е исто како и нашите мускули: му треба обука и вежбање за да работи правилно.

Дали гледате триаголник?

Пронајди го квадратот

Пронајди ја кружната форма

Дали го гледате правоаголникот

Можете ли да го видите ромбот?

Дали ја гледате овалната форма?