Тежок е моторџискиот живот, особено кога не си многу бистар

Пијаниот стои на една нога, а будалата на едно тркало.