Ти си мислиш дека бабичката ќе прави манџа, а таа…

А таа да ти била многу талентиран уметник.