Типична Југословенка во кафана

Викајте пожарна, запали сè живо околу неа.