Типично американско семејство си го брани домот од демонстрантите на типично американски начин

Ако некој му влезе во дворот, спремен е да го направи решето.