Типично балкански џез, каков што светот сѐ уште не слушнал

Ќе се чудат западњаците што е ова и како може во исто време да звучи и модерно и сељачки :).