Типот се занесе во јадењето а не знаеше дека другар му е на задното седиште и снима

Го прекина таман на најубавото :D.