Типови на „муштерии“ кои можат да го извадат од такт секој работник

Ги опишуваме најтешките типови клиенти. И во некои случаи, мора да земате седативи по комуникација со такви луѓе. Но, сите ние правиме грешки и преземаме различни улоги во текот на животот. Можеби ќе препознаете некои од вашите пријатели кај овие типови клиенти или можеби и самите себе.

Незадоволен деспот

Поставувач на рокови

Неодлучниот

Контрадикторен

Пребирлив

Зазборувачот

Тивкиот