Тоалет или место за просветлување

Тоалетот е често место за размислување, но ова е веќе друго ниво.