Точно е дека жените сакаат романтични изненадувања, но сѐ си има граници!

Мислам дека ова изненадување не може баш да се вброи во романтика.