Токму поради ваквите ситуации, алпинизмот е една од најопасните спортски активности

Алпинизмот претставува највисок степен на достигнување во планинарството. Занимавањето со алпинизам побарува постојана, одлична физичка кондиција, психичка стабилност, големо искуство. Познавање на различни техники на качување со тешки елементи на сува карпа и мраз и други фактори неопходни за сигурно и успешно изведување на качувањето.

Алпинистот се обучува и оспособува во планина да престојува, без оглед на локацијата, на најнепристапниот терен, во било кој дел од светот, во секое годишно време и во најсуровите временски услови. НО, КАКО ЧОВЕК ДА СЕ ОБУЧИ ЗА ВАКВО