Толку мал, а веќе е мајстор за паралелно паркирање

Позитив на денот!