Товарај слободно брат, јака е мојата кола, Ауди е тоа!

Проблемот е што товарот е 1550 килограми, а сопственикот е скржав и не му се плаќа камион.