Трето, трето, кој ти го дава!

Атлетичарот снема батерии непосредно пред целта, а златниот медал му беше речиси в раце.