Тргнете се сите, ќе правам салто наназад!

Друштвото помогна во правењето простор за салто, но на концертот има многу гужва.