Трик на ескалатор: Гледај мамо, без раце!

Сѐ си беше во ред, додека не му текна да го заачини малку трикот со преминување на другата страна.