Трикот со мотор не заврши според планот

Авантуристот ќе треба да земе неколку слободни денови.