Тупаниците се основно средство за комуникација во боливискиот парламент

Вжештената дискусија помеѓу Хенри Монтеро и Антонио Колк доведува до борби во боливискиот парламент.