Турбо фолкот, забрзано го голта целиот Балкан, а почнува од децата

Се сеќавате ли пред 10-тина години беше срамота некоја македонска телевизија да пушта турбо-фолк? А денес, ни срам ни перде, по цел ден го трујат народот со простотилаци.