Турците го носат техното во друга димензија

Дали ова е веќе друг правец на музика и играње?