Туристката повлече еден дим од виетнамското улично луле

Што ли имаше внатре? Со оглед на тоа дека го пушат на улица, не е нешто забрането.