Туристот против полицаец на аеродромот

Туристот беше некултурен и доби доза домашно воспитување.