Турските градови, исто така, се заклучија 2 дена, но Турците не разбираат што е тоа социјално дистанцирање

Овие мерки стапија на сила прилично брзо, така што огромен број луѓе мораа да испазаруваат во последната минута. Да не испадне после повеќе штета отколку корист со мерките.