Твојата постара сестра знае понекогаш да биде вистинско ѓубре

Кога децата по цел ден се заедно, нормално е и да се скараат, а понекогаш се и злобни.