Ученикот имаше многу среќен ден и тоа затоа што виде камче и реши да го клоцне

Случајност или некоја виша сила го натера да го клоца камчето, секој нека си одлучи според своите убедувања.