Учителот по древна источна филозофија знае финта како да ги шармира дамите

Оставаме на вашата фантазија да претпоставите за што и на кој начин ги врзал теговите :).