Уф, ова болеше!

Девојката сакаше да ја прескокне клупата, но наеднаш нагло закочи.