Уличната тепачка во Њујорк излезе од контрола, кога едниот од учесниците реши да го изгази со автомобилот тепачот со палката

Палка во улична тепачка е предност, но да не му пукне филмот на тој што нема палка.