Уметник продолжува да ја покажува болната реалност на „два света“ во иста слика

Угур Галенкус е меѓународно реномиран дигитален уметник со седиште во Истанбул. Турскиот уметник користи фотографија со слична естетика за да ги спротивстави спротивставените реалности во светот: општество на потрошувачка и сиромаштија, војна и мир или спокојство на домот и драмата на миграцијата. Угур поврзува слики од конфликти со секојдневни сцени и познати фотографии.