Уникатен начин на пуштање огномети во едно маало во Холандија

Зошто огнометот да се пушта од едно место, кога може од целото маало?