Управувачот на кранот го зафркава комшијата кој сака да се сонча

Каде и да седне човекот овој го врти кранот и му прави сенка :).