Уште еден пример за индиската „Вакцинација“ со стапови

Кој не сака да ја прими вакцината „Остани дома“, ќе ја прими вакцината „Стап по грбот“.